Ο καιρός πλησιάζει για την παράδοση των χαλιών \ μοκετών σας για τη παράδοση και τον καθαρισμό τους. Παρακάτω θα βρείτε κάποιες οδηγίες για τη προετοιμασία τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα καθαριστήρια Κολιγιώτης ακολουθούμε όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Α) Τίναγμα

Β) Καθαρισμός (κανονικός ή στεγνός σε χειροποίητα)

Γ) Στέγνωμα

Δ) Σκούπισμα

Ε) Δίπλωμα