τηλ.: 26510 77170

Συχνές ερωτήσεις

1) Πρέπει να σκουπίσω τα χαλιά µου πριν τα παραλάβετε;

Δεν είναι απαραίτητο να σκουπίσετε τα χαλιά και τις µοκέτες σας για να τα παραλάβουµε από το σπίτι σας.

2)Πρέπει να έχω ξεστρώσει τα χαλιά µου για να τα παραλάβετε;

Ναι, τα χαλιά και οι µοκέτες πρέπει να είναι µαζεµένα και διπλωµένα ρολό.

3) Πόσο διαρκεί ο καθαρισµός ενός χαλιού ή µιας µοκέτας;

Συνήθως χρειάζονται 2 εβδοµάδες, αυτό βέβαια εξαρτάται από τον καιρό και το φόρτο εργασίας.

4) Πόσο διαρκεί η φύλαξη των ειδών µου;

Η φύλαξη διαρκεί έως τις 20 Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.

5) Πότε µπορώ να χρησιµοποιήσω το στρώµα µου µετά τον βιολογικό καθαρισµό του;

Αφού τελειώσει η διαδικασία του βιολογικού καθαρισµού του στρώµατος σας µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε αµέσως µετά.